pic-gsm-controller-sim900
SL Giá
1 800,000đ
10 760,000đ
25 720,000đ
50 680,000đ
Qty
800,000đ
gsmgprs-module-sim900a
SL Giá
1 500,000đ
10 450,000đ
25 425,000đ
50 400,000đ
Qty
500,000đ
breakout-sim900
Breakout SIM900
View more
Mã Sản phẩm: ATC01
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 600,000đ
5 570,000đ
25 540,000đ
50+ 510,000đ
Qty
600,000đ
breakout-sim900a
SL Giá
1 300,000đ
5 285,000đ
25 270,000đ
50+ 255,000đ
Qty
300,000đ
gsmgprs-module-sim900
GSM/GPRS Module SIM900
View more
Mã Sản phẩm: ATC09
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 800,000đ
5 760,000đ
25 720,000đ
50+ 680,000đ
Qty
800,000đ
breakout-fly900
Breakout FLY900
View more
Mã Sản phẩm: ATC15
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 470,000đ
5 446,500đ
25 423,000đ
50+ 399,500đ
Qty
470,000đ
breakout-sim900a-dual-sim-cards
Breakout SIM900A - Dual SIM Cards
View more
Mã Sản phẩm: ATC17
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 500,000đ
10 475,000đ
25 450,000đ
50 425,000đ
Qty
500,000đ
m95-te-a
M95-TE-A
Quectel M95 Breakout Board (M95-TE-A)
View more
Mã Sản phẩm: M95-TE-A
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1
10
50
100
Qty
Call
breakout-sim908-gps
SL Giá
1 600,000đ
10 570,000đ
25 540,000đ
50 510,000đ
Qty
600,000đ
gsmgps-module-sim908
SL Giá
1 900,000đ
10 855,000đ
25 810,000đ
50 765,000đ
Qty
900,000đ
neo-6m-gps-module
NEO-6M GPS module
NEO-6M GPS module
View more
Mã Sản phẩm: GY-GPS6MV2
Nhà sản xuất: UBLOX
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprsgnss-mc60-demo-board
SL Giá
1+
Qty
Call
usb-to-uart-ft232rl
USB to UART FT232RL
USB to UART
View more
Mã Sản phẩm: ATC04
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 110,000đ
5 104,500đ
25 99,000đ
50+ 93,500đ
Qty
110,000đ
breakout-rs232-to-rs485-mach-nap-plc-pcppi
Breakout RS232 to RS485 Mạch nạp PLC (PC/PPI)
View more
Mã Sản phẩm: ATC06
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 65,000đ
5 62,000đ
25 58,500đ
50+ 55,000đ
Qty
65,000đ
board-usb-to-rs485-mach-nap-plc-usb-ppi
Board USB TO RS485 - Mạch nạp PLC (USB/PPI)
View more
Mã Sản phẩm: ATC08
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 160,000đ
5 152,000đ
25 144,000đ
50+ 136,000đ
Qty
160,000đ
cse-m53n
CSE-M53N
Embedded Serial to Ethernet Converter
View more
Mã Sản phẩm: CSE-M53N
Nhà sản xuất: Sollae Systems
SL Giá
1
10
25
50
Qty
Call
esp8266
ESP8266
WiFi Serial Transceiver Module ESP8266
View more
Mã Sản phẩm: ESP8266
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 85,000đ
10 80,750đ
25 76,500đ
50 72,250đ
Qty
85,000đ
module-nrf24l01
Module nRF24L01+
2.4 GHz wireless data transmission
View more
Mã Sản phẩm: SI24R1
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 65,000đ
10 62,000đ
25 58,500đ
50 55,000đ
100+ 52,000đ
Qty
65,000đ
apc220-43
APC220-43
1000 Meters 433 MHz RF Transceiver Module
View more
Mã Sản phẩm: APC220-43
Nhà sản xuất: APPCON
SL Giá
1 510,000đ
10 484,500đ
50 474,300đ
100 459,000đ
Qty
510,000đ
rfid-rc522
SL Giá
1 95,000đ
25 90,250đ
50 85,500đ
100 80,750đ
500 76,000đ
Qty
95,000đ
vt-cc1101-433m
VT-CC1101-433M
Wireless module low-power 1.8 ~ 3.6V power supply
View more
Mã Sản phẩm: VT-CC1101-433M
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1
10
25
50
Qty
Call
nguon-xung-3a-5v4v33v27v18v
Nguồn Xung 3A 5V/4V/3.3V/2.7V/1.8V
View more
Mã Sản phẩm: ATC03
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 125,000đ
5 115,000đ
25 105,000đ
50+ 100,000đ
Qty
125,000đ
l5973-step-down-dual-power-supply
SL Giá
1 140,000đ
5 133,000đ
24 126,000đ
50+ 119,000đ
Qty
140,000đ
4-channels-5v12v24v-relay
4 Channels 5v/12v/24v Relay
View more
Mã Sản phẩm: ATC12
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 125,000đ
5 118,000đ
25 112,000đ
50+ 106,000đ
Qty
125,000đ
module-led-7-doan
Module LED 7 đoạn
View more
Mã Sản phẩm: ATC16
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 170,000đ
5 161,500đ
25 153,000đ
50+ 144,500đ
Qty
170,000đ